Anthony Dawson

* 1916 Edinburgh, Scotland, UK | † 1992