Ferdinand Khittl

* 1924 Frantiskovy Lázne, Tschechoslowakei | † 1976 Bad Friedrichshall